Flight I8822 Izhavia: Tyumen — Omsk


Izhavia I8822 / IZA822

Tyumen — Omsk
result unknown

Scheduled departure Scheduled arrival
06:20 08:00
Actual departure Actual arrival
04:59 05:59
* Local time

Aircraft


Yakovlev Yak-42 / Yak-142

Route


[TJM] Roshchino International Airport
+1 C 1030 hPa 50%
344 miles / 553 km.
40 m.
[OMS] Omsk Airport
-7 C 1030 hPa 79%


Sheduled - Flight I8822 Izhavia: Tyumen — Omsk


Date Scheduled Departure Scheduled Arrivals Estimated Departure Estimated Arrival Aircraft
08 Dec06:2008:0006:3008:10Yakovlev Yak-42 / Yak-142
07 Dec13:2515:0513:2515:05Yakovlev Yak-42 / Yak-142


History - Flight I8822 Izhavia: Tyumen — Omsk


Date Scheduled Departure Scheduled Arrivals Actual Departure Actual Arrival Aircraft
13 Jan06:2008:00--Yakovlev Yak-42 / Yak-142
12 Jan13:2515:05--Yakovlev Yak-42 / Yak-142
07 Jan06:2008:00--Yakovlev Yak-42 / Yak-142
06 Jan13:2515:05--Yakovlev Yak-42 / Yak-142
01 Jan06:2008:00--Yakovlev Yak-42 / Yak-142
31 Dec13:2515:05--Yakovlev Yak-42 / Yak-142The flight Izhavia I8822 (Tyumen — Omsk) is being accomplished from the airport Roshchino International Airport (TJM), to the airport Omsk Airport (OMS). The flight is accomplished by the planes Yakovlev Yak-42 / Yak-142. The flight distance is 344 miles / 553 km.Other flights on the route Tyumen — Omsk


Flight Number Scheduled Departure Scheduled Arrivals Estimated Departure Estimated Arrival Aircraft
13:2515:0513:2515:05Yakovlev Yak-42 / Yak-142
23:2523:2501:23